home  
   
 
home
Mental Support Programma
Impact Support Programma
Psychotraumadienstverlening
Het MHC-team
Contact

Psychotraumadienstverlening  

Ook in de afgelopen jaren is er sprake geweest van een aantal ernstige geweldsincidenten die de samenleving hebben geschokt (denk aan de diverse zaken van kinderdoding of de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn). In verschillende sectoren van onze samenleving is de impact van die incidenten groot. Niet alleen professionals maar ook burgers kunnen hier emotioneel traumatiserende gevoelens aan overhouden. Extreme angsten of slaapstoornissen kunnen soms na lange tijd nog aanwezig zijn.
De Mental Healh Company levert vanuit een psychotraumateam daadwerkelijke hulp aan getroffenen. Via het telefoonnummer van onze vestiging in Zuidwolde is 24 uurs hulpverlening mogelijk aan onze contractpartijen die ondersteuning nodig hebben. Voor burgers is er een verwijsmogelijkheid naar onze samenwerkingspartners indien de financiering van de hulpverlening lastig mocht blijken.
Onze medewerkers zijn snel ter plaatse en ondersteunen zowel getroffenen als management adequaat “on-the-job”. Adequate opvang en begeleiding staan bij ons centraal. Hierbij is te denken aan het inrichten van de vervolgtrajecten in een zorgvuldige afronding van soms zeer emotionele gebeurtenissen. Traumadeskundigheid en juridisch zorgvuldig handelen gaan bij ons hand in hand.
Bij Mental Health is een jarenlange ervaring op het gebied van professionele opvang en traumabegeleiding. Onze medewerkers zijn academisch opgeleid en allround inzetbaar. Indien noodzakelijk wordt, in goed overleg met opdrachtgever en bedrijfsarts, adequaat verwezen naar andere vormen van (intramurale) hulpverlening. In overleg met de afdeling personeelszaken van uw bedrijf wordt deze professionele psychosociale dienstverlening individueel afgestemd.