home  
   
 
home
Mental Support Programma
Impact Support Programma
Psychotraumadienstverlening
Het MHC-team
Contact

Impact  Support Programma

Het maatwerkprogramma ISP: “Over greppels en ravijnen”

Het ISP is een nieuw maatwerkprogramma op het gebied van persoonlijke coaching en op basis van noodzaak in de praktijk ontstaan. Een aantal beroepsgroepen kent een verhoogd risico door de grote emotionele impact die in de hectiek van de dagelijkse praktijk optreedt. Het ISP verkent in een aantal gesprekken de persoonlijke draagkracht maar ook de draaglast. In “gewone taal” gaat het over greppels en ravijnen (d.w.z. Kleine en meer serieuze teleurstellingen) maar ook over vlak polderlandschap, heuveltoppen en bergen (kalmte/rust en on-verwachte piekervaringen bij succes). 

Effectieve steun is voor professionals cruciaal voor een goede verwerking van die emotionele belastende ervaringen. Het impact support program (ISP) voorziet hier in.

In het bijzonder is te denken aan de volgende beroepsgroepen: advocaten (met name in de rol van curator of in familierechtelijke aangelegenheden); (para)-medici (bij soms zeer onredelijk, bedreigend en moeizaam verlopend patiënt- en/of familiecontacten);

hulpverleners in de jeugdzorg en reclasseringszorg (met name voor gezinsvoogden in het kader van maatschappelijk omstreden uithuisplaatsingen en reclasseringswerkers bij zeer lastige toezichttaken als bijvoorbeeld de TBS onder voorwaarden);

leerkrachten en politiemensen (in het kader van suïcide en ernstige incidenten op het gebied van rouwverwerking in de professionele omgeving).